Hotell     Servering     Konferanse     Selskap/catering     Plassering     Aktivitetar     Verdt å sjå     Bestilling        
Ved Sande Kro & Hotell finn dei tilreisande det vakraste av vestnorsk natur, ro, frisk luft og friluftsareal i ei moderne jordbruksbygd. Vi satsar på personleg og individuell service i kombinasjon med ein triveleg og heimleg atmosfære. Velkommen!

 

 

 

6973 Sande i Sunnfjord, telefon: 57 71 80 50, telefaks: 57 71 80 51, e-post